Ekliptyka [GLEIC]

 

Ekliptyka (gr.), koło pomyślane na kuli niebieskiej, po którem przebiega pozornie słońce w ciągu roku. Podzielone na 12 części po 30°, zwane znakami zwierzyńcowemi lub zodjakalnemi. Znaki liczone od wio­sennego zrównania dnia z nocą, następują po sobie w podanym niżej porządku: Baran (Aries), Byk (Taurus), Bliźnięta (Gemini), Rak (Cancer), Lew (Leo), Panna (Virgo), Waga (Libra), Skorpjon (Scorpio), Strzelec (Sagittarius), Koziorożec (Capricornus), Wodnik (Aquarius), Ryby (Pisces). Znaki zodjakalne wzięły swoje nazwy od gwiazdozbiorów o tych samych nazwach. W astrologji znaki zodjaku nie pokrywają się jednak z gwiazdozbiorami o identycznych na­zwach, oznaczają natomiast pola sił na sklepieniu niebieskiem, wy­wierające wpływy duchowe i fizyczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic