Eckart [GLEIC]

 

Eckart, mistrz niemieckiej mistyki, pochodzący prawdopodobnie ze Strassburga. Dominikanin, żyjący około 1300 roku. Twórca śmiałej, porywającej mistyki o pokroju panteistycznym. Podejrzewany, prze­śladowany, a w końcu potępiony przez papieża, zmarł przed ogło­szeniem wyroku.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic