Ebjonici [GLEIC]

 

Ebjonici (hebr.), „ubodzy”, sekta judeo-chrześcijańska, powstała w Pale­stynie w II w. Ebjonici uznawali tytko część nauk chrześcijańskich.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic