Moira ["Hejnał"]

 

Moira, 1. bogini losu; 2. też „karma”, ponieważ wszystkim przydziela właści­wą część „dobra i zła”.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 2, s. 153.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej