Massalianie ["Hejnał"]

 

Massalianie, zwani także eufemitami lub euchetami; sekta w IV i V wieku w Małej Azji. Prowadzili życie żebracze, uważając pracę ręczną za poniżającą ludzi uduchowionych.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 2, s. 152.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej