Miraculum ["Hejnał"]

 

Miraculum (łac.), cud, zdarzenie cu­downe, także przedmiot cudowny. W średniowiecznej literaturze angielsk. i fran­cuskiej, określa się wyrazem „Miracles” przedstawienia religijne.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej