Michael ["Hejnał"]

 

Michael (hebr.), Michał Archanioł = Któż jest Bogu równy (książę aniołów), jeden z siedmiu duchów najbliżej tronu Boga stojących. Kościół katolicki czci go jako swego patrona.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej