"Filozofja pedagogji" *w budowie*

 

Filozofja pedagogji (Józef Maria Hoene-Wroński, Filozofja pedagogji, przełożył z francuskiego i wstępem opatrzył Józef Jankowski, Odb. z: Hoene-Wroński: Reforma absolutna wiedzy ludzkiej, t. 2, s. 572–594 i 543–548, Prace Instytutu Mesjanistycznego w Warszawie, Lwów–Warszawa 1922,  Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, Odbito w Zakładzie Drukarskim „Grafja” we Lwowie, ss. 46, wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).