Makara ["Hejnał"]

 

Makara (sans.), nazwa 10 znaku zo­diakalnego w indyjskiej astrologii; w zo­diaku przedstawiano go jako amfibię- zwierzę z głową i nogami przednimi antylopy oraz tułowiem i ogonem ryby. Również Makara jest godłem indyjskie­go boga miłości Kamadevy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 138.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej