Maharanirwana ["Hejnał"]

 

Maharanirwana (sans.), stopień wyż­szy nirwany (sfery czystego Bytu, tj. sta­nu najintensywniejszego życia – życia w wszystkim – i utożsamiania się ze wszystkim istniejącym).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 138.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej