M ["Hejnał"]

 

M, litera M oznacza w ezoteryce aryjskiej i semickiej wodę; jest to litera mistyczna i wywodzi się z hieroglifu  =  oznaczającego wodę. Najświętszą ze wszystkich liter była zawsze M, którą rozpoczynają się święte imiona i nazwy w Indiach jak: Madhawa (p.), Mahat (Słowo, Myśl Boża), Mandala, Mandara (dosłownie: „wielka góra”, używana przez bogów jako kłótewka oceanu), Mandakini (boski Ganges), Manu (p.), Meborach (heb. = święty, błogosławiony).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 137.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej