"Jasnowidząca z Prevorst"

 


Friederika Hauffe; rycina zamieszczona
przez J. Świtkowskiego w jego
Okultyzm i magja w świetle parapsychologii,
Lwów-Wisła 1939, s. 200

Jasnowidząca z Prevorst: spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia człowieka, tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, Kerner Justyn (1786–1862), Warszawa, Druk. Tłumacza przy ul. Nalewki; tom I: 1832, 381 stron; tom II: 1833, 328 stron; przekładu dokonał Wincenty Topor-Matuszewski (1788–1862) na podstawie Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben der Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere, t. 1–2, Stuttgard, Tübingen, 1829. Książka zawiera szczegółową relację oraz analizę doświadczeń i wizji Friederiki Hauffe (1801–1829), nazywanej Jasnowidzącą z Prevorst. Kobieta, zgodnie z relacją Kernera, większość czasu spędzała w stanie somnabulicznego transu, podczas którego przejawiała zdolności jasnowidzenia, diagnozowania chorób oraz wskazywania na nie lekarstwa, miała prorocze i mistyczne wizje, nawiązywała łączność z rzeczywistością nadnaturalną, widziała i opisywała schemat struktury rzeczywistości, widziała odlegle planety i jej mieszkańców, przejawiała zdolności magnetyczne, mówiła językami, a także „językiem natury” (nazywanym również „językiem wewnętrznym”), jedynym zdolnym wyrazić doświadczenia wewnętrzne. O Jasnowidzącej z Prevorst wielokrotnie wspominał Józef Świtkowski, uznając jej doświadczenia za przejaw zdolności parapsychicznych (Świtkowski 1939, passim), porównywał także wizję siedmiu „siedmu kół” Hauffe z opisami ćakr (Świtkowski 1937: 6–7) – podobieństwa pomiędzy oboma obrazami uznawał za dowód na uniwersalność pewnych typów zjawiska parapsychicznych. Tom II dzieła dostępny na portalu Polona: https://polona.pl/item/jasnowidzaca-z-prevorst-spostrzezenia-w-wzgledzie-wewnetrznego-zycia-czlowieka-tudziez,NjQwNzI2/3/#info:metadata. Wersja oryginalna dostępna na stronie The Wood Library Museum: https://www.woodlibrarymuseum.org/library/pdf/AHBS.pdf.

 

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Świtkowski J., 1937, Kwiaty lotosu i kundalini a gruczoły dokrewne. Studjum krytyczne, Kraków; Świtkowski J., 1939, Okultyzm i magja w świetle parapsychologii, Lwów-Wisła.

 

Słowa kluczowe: Józef Świtkowski, jasnowidzenie, somnabulizm, zdolności parapsychiczne

 


J. Kerner, Jasnowidząca z Prevorst: spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia człowieka, tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, t. II, Warszawa 1833

 


Liczby i znaki „wewnętrznego języka” Friederiki Hauffe, [w:] J. Kerner, Jasnowidząca z Prevorst: spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia człowieka, tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, t. II, Warszawa 1833 (wkładka)

 


Wizja 7 sfer Friederiki Hauffe, [w:] J. Kerner, Jasnowidząca z Prevorst: spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia człowieka, tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, t. II, Warszawa 1833 (wkładka)