Magik ["Hejnał"]

 

Magik (gr.) kuglarz, czarodziej, iluzjonista obeznany ze sztuką wywoływania nadzwyczajnych wrażeń i skutków, lub zjawisk rzekomo nadprzyrodzonych zapomocą najdziwniejszych „tricków” posługując się tajemniczemi środkami lub sposobami, a opierającemi się w większości nietylko na zręczności, lecz i znajomości środków mechanicznych, chemicznych, fizycznych i optycznych. Do najsławniejszych iluzjonistów — magików należą: Bartłomiej Bosco, Bellachini, Boutier de Kolta i magik perski Ben Ali.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 3, s. 115.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej