Metafizyczny ["Hejnał"]

 

Metafizyczny, abstrakcyjny; odnoszący się do metafizyki, noszący charakter zagadnień, któremi zajmuje się metafizyka.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 9, s. 415.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej