Medium lewitacyjne ["Hejnał"]

 

Medium lewitacyjne, unosi się w górę, w transie podczas seansów bez pomocy jakiejkolwiek siły fizycznej, zawisa w powietrzu (wbrew prawu grawitacji) i powoli opada.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 9, s. 414.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm