Merkurego wzgórze ["Hejnał"]

 

Merkurego wzgórze, wypukłość ręki pod małym palcem (zwanym także palcem Merkurego); oznacza rozum i zdolności umysłowe. Dobrze rozwinięte wzgórze M. daje zdolności kupieckie jakoteż skłonności do studjum; natomiast jeżeli rozmiary są znacznie mniejsze od normalnych, świadczy to o braku bystrości umysłu. Nadmiernie rozwinięte wzgórze oznacza ludzi chciwych i skłonnych do bezwzględnego wyzysku bliźnich; brak wzgórza cechuje osobników nierozgarniętych (p. Chiromancja).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 1, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej