Maitrêya ["Hejnał"]

 

Maitrêya (sans.), dosłownie „pełen łagodności”; według wierzeń buddyjskich imię przyszłego Buddhy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 1, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej