"Energja ascetyczna"

 

Energja ascetyczna, broszura Paula Sédira z okresu jego powrotu na łono Kościoła katolickiego. Pouczenie autora o dobrodziejstwie ascezy i aktywnego rozwijania życia duchowego w Chrystusie w przekładzie Józefa Jankowskiego, wydane w Warszawie w 1923 r. nakładem Księgarni Kuncewicza i Hofmana, ss. 27, wersja elektroniczna: http://www.sbc.org.pl.

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Sédir P., 1923, Energja ascetyczna, przeł. J. Jankowski, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Paul Sédir, Józef Jankowski