Marsa wzgórze ["Hejnał"]

 

Marsa wzgórze, wypukłość ręki od wzgórza Merkurego wdół aż do wzgórza Księżyca; oznacza siłę. Dobrze rozwinięte wzgórze M. daje energję i przytomność umysłu; natomiast jeżeli rozmiary wzgórza są znacznie mniejsze od normalnych, świadczy to o braku odwagi i siły i że dana osoba jest bojaźliwą. Nadmiernie rozwinięte wzgórze oznacza ludzi, którzy lubią rozkazywać, w niczem nie ustępować i we wszystkiem przodować (p. Chiromancja).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 1, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej