Marsa linja ["Hejnał"]

 

Marsa linja (także linja głowy), zaczyna się między kciukiem i palcem wskazującym, biegnie horyzontalnie przez dłoń do wzgórza Marsa lub Księżyca; oznacza sferę myślenia. Dobrze zarysowana linja wyraża wiarę w siebie i bystrość umysłu; natomiast gdy jest dobrze zarysowana, silna i bardzo prosta, oznacza osobników z zimnem wyrachowaniem, powodujących się rozumem a nie sercem. Bardzo krótka linja wyraża słabą pamięć; zaś bardzo długa i prosta zazdrość i skąpstwo. Wyspy na linji M. świadczą o skłonnościach do histerji i bólów głowy; krzyż na końcu linji nasuwa myśl na mistyczny wpływ, krzyż w środku na linji wskazuje na chwilowe przeszkody lub niebezpieczeństwo zranienia głowy. Jeżeli wgałęzia się linja w odnogi linji Wenery (życia), oznacza charakter refleksyjny, skłonny do rozmyślań i kontemplacyj (p. Chiromancja).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 12, s. 377.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej