Mars ["Hejnał"]

 

Mars (Marmar, Maspiter), bóg u starożytnych Rzymian, początkowo opiekun ziemiopłodów, urodzaju, wiosny; otaczał opieką miasto i państwo rzymskie. Czczony przedewszystkiem jako bóg wojny i wzywany dla uzyskania zwycięstwa. Miesiąc marzec (Martius), nazwany tak od Marsa, był jemu poświęcony. Grecy zwali go Aresem.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 12, s. 377.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej