Dżagrat [GLEIC]

 

Dżagrat (sans.), świadomość dzienna, na jawie, w odróżnieniu od sta­nów świadomości w śnie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic