Dyrekcje [GLEIC]

 

Dyrekcje (łac.), progresywne aspekty planetarne, t. j. zmieniające się z każdym rokiem położenia planet.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic