Durville Henri prof. [GLEIC]

 

Durville Henri prof., zm. 1 IX 1923 w wieku 75 lat, sekretarz „Societé magnetique de France” w Paryżu i główny redaktor istniejącego już 80 lat „Journal de Magnetisme”. Twórca i dyrektor szkoły praktycz­nej magnetyzmu. Oprócz innych dziedzin okultyzmu badał, wspólnie ze swym synem Hektorem drem medycyny, wpływ magnetyzmu na wyłanianie się ciał fluidalnych u medjów w transie, a o wynikach tych badań napisał kilka dzieł (np. „Corps fluidal de l’homme vivant”). Natomiast głośna jego hipoteza „lokalizacyj mózgowych" nie utrzy­mała się w nauce. Dalsze prace prowadzą jego synowie Gaston i Hektor, lekarze, przekonani zwolennicy magnetyzmu fizjologicznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic