Dunczewski z Łazów Stanisław [GLEIC]

 

Dunczewski z Łazów Stanisław, „Przesławney Akademiey Krakowskiey Filozophiey Doktor, w Zamoyskiey Akad. Matematyki y Fizyki Professor”, wydawał kalendarze astrologiczne przez pięćdziesiąt lat, począwszy od r. 1725.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic