Dénis Leon [GLEIC]

 

Dénis Leon, ur. 1 I 1846 w miasteczku Fonc, zm. 12 IV 1927 w Tours, szeroko znany w świecie pionier spirytyzmu. Dzieła: „Après la mort", rozeszło się w setkach tysięcy egzemplarzy, „Chrystjanizm a spiry­tyzm”, „Zagadnienia bytu i przeznaczenia”, „W świecie niewidzial­nym”, „Świat niewidzialny a wojna”, „Wielka zagadka”, „Genjusz celtycki”. Dénis był honorowym prezesem Unji Spirytystycznej Francji oraz Unji Spirytystycznej Katalonji i Brazylji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic