Dematerjalizacja [GLEIC]

 

Dematerjalizacja (łac.), zjawisko medjalne, polegające na rozproszeniu materji fizycznej lub przedmiotu, która staje się niewidzialną.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic