"Dziwy Indji" *w budowie*

 

Dziwy Indji (tyt. ros. Загадочные племена в Голубых горах), Helena Blawatska, tłumaczył i opracował Wacław Rogowicz, Warszawa 1924, Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, Drukarnia „Rola” Jana Buriana, ss.173.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).