Mane, Tekel, Fares ["Hejnał"]

 

Mane, Tekel, Fares („Mené, Thekel, Perés” = Liczba, Sprawiedliwość, Miara), święte słowa starożytnych świątyń, napisane na ścianie podczas ostatniej uczty króla chaldejskiego Baltazara, świetlaną ręką (istoty niewidzialnej), a oznaczające: „Mądrość, Sprawiedliwość, Rządność”. Słowa te, według wykładu proroka Daniela znaczą: „policzone, zważone i rozdzielone”; użyte w przenośni są zapowiedzią zagłady.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 9, s. 283.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej