Manu ["Hejnał"]

 

Manu (sans.), 1. w ezoteryzmie zantropomorfizowany opiekun cyklu rozwojowego (manwantary) (p. Manus); 2. idea, będąca podstawą człowieka czyli człowieczeństwa;. uosobienie idei boskiego planu tworzenia.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej