Maja ["Hejnał"]

 

Maja, w mitologji greckiej córka tytana Atlasa, matka Hermesa, z siostrami przeniesiona w gwiazdozbiór plejad.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej