Maharadża ["Hejnał"]

 

Maharadża (sans.), 1. dosłownie: wielki król; 2. tytuł władców i książąt tubylczych w Indjach Wsch.; 3. Maharadży, wielkie istności duchowe; tyle co Lipiki (p.).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej