Madriel ["Hejnał"]

 

Madriel (hebr.), teurgiczna nazwa inteligencji planetarnej oddziaływującej w dniu Księżyca (poniedziałek) w stronie wschodniej.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej