Mistagog ["Hejnał"]

 

Mistagog (gr. mystés = wtajemniczony, agógos = prowadzący), w starożytnej Grecji, kapłan, wtajemniczony w misterja.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 4, s. 123.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej