Maleficiae ["Hejnał"]

 

Maleficiae (łac.), dosłownie: „zgubny” – nieprzychylny – niepomyślny; oznacza opozycję dwóch lub kilku planet.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 4, s. 122.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej