Magnetyzmem leczenie ["Hejnał"]

 

Magnetyzmem leczenie (magnetoterapja). Magnetyczny sposób leczenia sięga zamierzchłych czasów starożytności (p. Magnetyzm leczniczy). Kapłani egipscy leczyli zapomocą nałożenia rąk. Już Plinius, Apolonjusz z Tyany, jakoteż badacze przyrody w starożytności wspominają o leczeniu magnetyzmem. Liczni święci leczyli przez nałożenie rąk, co często nie było niczem innem jak uzdrawianiem za pośrednictwem przenoszenia siły odycznej. Mesmer (p.) ujął l. m. w pewien system (stąd mesmeryzm); magnetyzował w celach leczniczych wełnę, drzewo, kamienie, metale, chleb i wodę. Leczenie magnetyzmem jest to przenoszenie nadmiaru siły odycznej w intencjach czystych, ze zdrowego i dobrze rozwiniętego ciała eterycznego na jednostki chore, których ciało eteryczne ma naruszoną harmonję fluidów eterycznych wskutek braku odu. Magnetyzowame odbywa się przez pociąganie pasów magnetycznych wzdłuż ciała chorego (od głowy w dół), przez nałożenie rąk albo odmuchnięcie, lub zapomocą magnetyzowanych materjałów, jak flaneli, waty i t. d. Magnetyzowanie można uważać za operację magiczną, albowiem siły psychiczne magnetyzera i magnetyzowanego na siebie wzajemnie działają.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 3, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej