Chelas [GLEIC]

 

Chelas, czytaj „czela” (sans.), uczeń na ścieżce wtajemniczenia; „cze­ladnik”, to ten uczeń, który już odbył okres próby.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic