Modiath ["Hejnał"]

 

Modiath (Modiath Rex lub Mediat), teurgiczna nazwa wyższej inteligencji planetarnej, oddziaływującej w powietrzu w dniu Merkurego (środa).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 2, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej