Mikrokosmos ["Hejnał"]

 

Mikrokosmos (gr., mikros = mały, kosmos = świat), dosłownie mały świat. Termin m. występuje w filozofji, mistycyzmie i okultyzmie; u Paracelsa i in. równoznaczne z człowiekiem, w przeciwstawieniu do makrokosmosu (p.). Mistyczną odpowiedniość wszechświata i człowieka streszcza następujące przysłowie: „Jak w górze, tak i w dole”; zatem świat wielki (Makrokosmos) odpowiada we wszystkiem światowi małemu (Mikrokosmosowi).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 2, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej