Makrokosmos ["Hejnał"]

 

Makrokosmos (gr. makros = wielki, kosmos = świat), dosłownie „wielki świat”, wszechświat, w przeciwstawieniu do mikrokosmosu (p.), małego świata, a szczególnie w porównaniu z człowiekiem.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 2, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej