Laquel ["Hejnał"]

 

Laquel, teurgiczna nazwa inteligencji planetarnej, oddziaływującej w dniu Merkurego (środa) w stronie południowej.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej