Konwulsjoniści ["Hejnał"]

 

Konwulsjoniści (fr. convulsiannaires), przez prześladowanie jansenistów (p.) wywołana sekta w Francji ok. 1730 r. Na cmentarzu św. Medarda w Paryżu, przy grobie Franciszka z Paryża (zmarłego w 1727 r.) modląc się, wygłaszali proroctwa, oddawali się różnym ekscesom mistycznym i ekstazom, które zjednały im nazwę „konwulsjonistów”.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej