Kazuistyka ["Hejnał"]

 

Kazuistyka, (łać.) część etyki, zajmująca się zasadami, według których rozstrzygane być winny wątpliwości sumienia. Jako kazuiści znani są głównie talmudyści, scholastycy i jezuici. Moralista, trudniący się rozstrzyganiem podobnych wątpliwości, zowie się kazuistą.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej