Justitia ["Hejnał"]

 

Justitia – 1. w mitologji rzymskiej bogini sprawiedliwości, u Greków zwana Themis (Temida) lub Dike. Przedstawiano ją z przepaską na oczach, z wagą i mieczem w ręce; 2. mała planeta (262), odkryta przez Palisa w 1887 r.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej