Juno ["Hejnał"]

 

Juno – 1. w astrologji mała planeta (3), odkryta przez Hardinga we wrześniu 1804 r.; 2. w mitologji Hera (p).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej