Jehowa ["Hejnał"]

 

Jehowa (hebr.), w tłum. dosł. = wieczny, hebr. uroczysta nazwa Boga Izraelitów. Wymowa Jehowa jest błędną, a właściwa wymowa jest: Jahwe. W ostatnich wiekach przed Chr. nie używano imienia Jahwe, zastępując je wyrazem „Adonaj” lub „Elohim” (p.).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej