Jansenizm ["Hejnał"]

 

Jansenizm, prąd religijno-filozoficzny w łonie katolicyzmu francuskiego, powstały na początku XVII. w.

Jansenius Korneljusz, biskup w Ypres, przeciwnik Jezuitów i dogmatyki scholastycznej, napisał dzieło „Augustinus”, w którem przedstawił właściwą naukę Augustyna o łasce, predystynacji, wolnej woli i grzechu, za co został przez papieża Urbana VIII. potępiony.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 284.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej