Irel ["Hejnał"]

 

Irel, hebr. teurgiczne imię inteligencji planetarnej, panującej w stronie zachodniej w dniu Marsa (Wtorek).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 189.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej