Intuicja ["Hejnał"]

 

Intuicja, łac. bezpośrednie, wewnętrzne odczucie, odgadnięcie prawdy. W najwyższym stopniu występuje intuicja w twórczości artystycznej, bardzo często w ten sposób, że twórca nie zdaje sobie czasem sprawy w danej chwili z tego co tworzy.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 189.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej