Inkarnacja ["Hejnał"]

 

Inkarnacja, łac. wcielenie, ucieleśnienie, poczęcie. „Niepokalane poczęcie” jest pojęciem zarówno egipskiem jak i indyjskiem. W jednej z świątyń w Tebach (Egipt) znalazł uczony Samuel Sharpe napis tej treści: „Wpierw bóg Toth... jako posłaniec bogów (podobnie jak Merkury Hellenów lub Gabrjel w Nowym Testamencie) mówi do Dziewicy1Królowej Mautmes, że porodzi syna, który nazwany będzie Amunotaph III. Następnie bóg Kneph, duch..... i bogini Hator..... oboje trzymają królową za ręce i wkładają jej  k r z y ż  do ust, który ma być życiem przyszłego dziecka” i t. d. Wcielenie boże, albo nauka  a w a t a r y  stanowiło najwznioślejsze misterjum każdego ze starych systemów religijnych.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, Egipt, Indie